Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

SYSTEM EDITOR
(EDIT SYSTEM CONFIGURATION)

 

Apabila komputer dibuka:-

            Perkara2 berikut berlaku :

 

            -           Display Card – tertera jenis kad paparan yang digunakan

-                     BIOS – jenis CMOS/BIOS yang digunakan

-                     Memory Test – komputer menguji dan memaparkan saiz memori (RAM)

-                     System File – sistem komputer membaca fail2 berikut:

-                     IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM

-                     System Configuration File – sistem membaca fail CONFIG.SYS

-                     Automatic Execution File – sistem membaca fail AUTOEXEC.BAT

-                     WINSTART.BAT – sistem membaca fail WINSTART.BAT

 

 

FAIL CONFIG.SYS

 

-           Konfigurasi sistem komputer.

-           Memasukkan drebar-drebar peranti (device drivers)

-           Setiap baris adalah dlm. Bentuk berikut:

                                    Perintah = Nilai

            Contoh:            Device = C:\DOS\SETVER.EXE

                                    Device = C:\DOS\HIMEM.SYS

                                    DOS = UMB

                                    Files = 30

 

Perintah-perintah Dalam Config.Sys

 

SETVER.EXE              -           memuatkan jadual versi

 

HIMEM.SYS               -           memuatkan ingatan terperluas

                                                (benar guna ruang ingatan terpeluas)

 

DOS = HIGH              -           muatkan DOS dalam ingatan terpeluas

                                    -           biasa dilaksanakan dalam ‘conventional memory’

 

FILES = 30                  -           menetukan bilangan fail yang boleh dibuka serentak

 

BREAK = ON             -           DOS bt/balas pantas apabila Ctrl Break digunakan.

                                    -           akan melambatkan prestasi sistem

 

BUFFERS =                -           mengenepikan sebahagian ingatan untuk simpan maklumat

                                                Dari cakera keras secara sementara.

-           berapa memori yang disimpan untuk ‘transfer’

            maklumat dari dan ke disks.

-           Mempercepat proses dapat maklumat dari RAM

                                    -           lebih banyak lebih cepat tapi kurang ruang ingatan

                                                untuk program / data lain.

 

DEVICE                      -           memuatkan drebar peranti

                                    -           cth. Device = C:\………………\…………………..

                                                                            (panduan)          (nama drebar peranti)

 

                                                cth. Device = C:\MOUSE\MOUSE.SYS

 

 

Senarai Drebar Peranti

 

ANSI.SYS                   -           American National Standard Institute

                                    -           kawal paparan grafik, kawal pergerakan kursor & ubah

                                                fungsi kunci

 

DISPLAY.SYS            -           tukar kod halaman monitor

 

DRIVER.SYS              -           cipta cakera logik

 

EMM386.EXE -           tukar ingatan terpeluas kepada ingatan yang diperluaskan

 

RAMDRIVE.SYS        -           cipta cakera maya atau RAM di dalam Ingatan Capaian

                                                Rawak (RAM)

                                                Cth. Device = C:\DOS\RAMDRIVE.SYS 256

 

SMARTDRV.SYS       -           cipta cakera cache dalam ingatan terpeluas atau

                                                diperluaskan

 

INSTALL                    -           muat program

                                                Cth. Install c:\dos\mouse.com

 

REM                            -           penjelasan / komen

 

 

LASTDRIVE               -           pemacu cakera terakhir

                                                Cth. Lastdrive = j

 

FCBS                          -           File Control Blocks – atur jumlah blok kontrol dari fail

                                                Cth. FCBS=4,0                        wordstar

 

STACKS                     -           untuk simpan data execution dari processor

                                                Cth. Stacks=9,256                   coreldraw 4.0

DEVICEHIGH -           muatkan peranti pada bahagian ingatan terpeluas

 

LOADHIGH                -           spt. Installhigh

 

 

Jika ingin tambah arahan kepada fail config.sys

 

Copy config.sys + con

 

 

Jika ingin buat/edit fail config.sys

 

1.                  copy con congig.sys

2.                  edit config.sys

 

 

Jika ingin hentikan pelaksanaan fail kelompok (config.sys & autoexec.bat)

 

1.         Ctrl C

2.         Ctrl Break

3.                  tekan kekunci fungsi F5

 

 
Jika ingin laksana fail kelompok ‘step by step’

 

Tekan kekunci fungsi F8

 

 

Konfigurasi Pelbagai Hala

 

[Menu]

Menuitem=DA51

Menuitem=Windows

 

[DA51]

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

 

 

[Windows]

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

[Common]

……………………….

……………………….

……………………….

……………………….

 

PERINTAH-PERINTAH DALAM FAIL KELOMPOK (AUTOEXEC.BAT)

 

ECHO             -           papar arahan atau tidak

                                    @echo off – arahan tidak dipaparkan

 

REM                -           remark (keterangan / komen)

                        -           tidak dilaksanakan

                        -           untuk selit baris kosong

 

PAUSE            -           henti sementara pelaksanaan fail kelompok

                        -           untuk terus tekan sebarang kekunci

                        -           untuk masuk disket / benar baca skrin

 

PROMPT        -           menetukan paparan prom

                        -           $t         -           current time

                        -           $d        -           current date

-           $_        -           current drive

                        -           $p        -           current directory

                        -           $g        -           tanda >

                        -           $l         -           tanda <

                        -           $b        -           tanda |

 

PATH              -           memberitahu DOS lintasan dalam cakera liat untuk mencari

                                    sesuatu  fail untuk dilaksanakan

 

SET TEMP      = C:\DOS        -           mencipta persekitaran sementara boleh diguna

untuk simpan fail sementara

 

DATE              -           papar tarikh

 

TIME               -           papar waktu

 

CLS                 -           clear skrin

 

SCANDISK    -           laksana program scandisk

 

DOSKEY        -           load doskey ke dalam memori

 

WIN                -           mula Microsoft Windows

 

| Kembali Ke Laman Utama | Arkib Soal Jawab Komputer |